Universifly

Proiectul ÎNSOȚEȘTE-NE LA BORDUL CARIEREI
prin care s-a înființat Școala de Stewardese Cluj
s-a finalizat cu succes în luna decembrie 2015

Continuarea acestui proiect o reprezintă UniversiFLY – EASA Flight Attendant School, care va oferi șanse reale de instruire și angajare a tuturor celor care doresc “să fie la înălțime”!
Pentru detalii vizitați www.universifly.com!

Date cu caracter personal

RSC CONSULTING este operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 18546

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În temeiul art. 12 alin.1 din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,

S.C. RSC CONSULTING S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Paul Chinezu nr. 2, județul Cluj, vă informează prin acest document cu privire la drepturile dumneavoastră în contextul prelucrării datelor cu caracter personal.

S.C. RSC CONSULTING S.R.L. implementează proiectul “ÎNSOȚEȘTE-NE LA BORDUL CARIEREI!”, POSDRU/144/6.3/S/126726, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În scopul implementării acestui proiect, S.C. RSC CONSULTING S.R.L. prelucrează, în perioada Mai 2014 – Octombrie 2015, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea Formularului electronic de înscriere pentru selecția grupului țintă, Formularului de înregistrare a grupului țintă, a Cererii de înscriere la cursurile de formare profesională și a altor acte aferente proiectului.
Vă atragem atenția asupra obligativității furnizării acestor date, refuzul determinând imposibilitatea înregistrării dumneavoastră în grupul țintă a proiectului, respectiv imposibilitatea participării dumneavoastră la activitățile proiectului.

S.C. RSC CONSULTING S.R.L. se obligă să respecte prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

În derularea activitaților în cadrul proiectului, datele furnizate de dumneavoastră vor fi transmise la OIRPOSDRU Regiunea Vest precum și instituțiilor implicate în procesul de certificare și formare profesională, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

Ulterior derulării proiectului, datele furnizate de dumneavoastră vor fi arhivate de către S.C. RSC CONSULTING S.R.L., cu respectarea reglementarilor legale în vigoare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți înainta către S.C. RSC CONSULTING S.R.L., str. Paul Chinezu nr.2, Cluj Napoca, județul Cluj, o cerere scrisă, semnată și datată, prin care să solicitați, după caz: confirmarea că operatorul prelucrează sau nu datele care vă privesc, să interveniți asupra datelor (cerând rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu e conformă cu legea) sau să vă opuneți ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

 

CONSIMȚÄ‚MÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin completarea și transmiterea formularului electronic de înscriere pentru selecția grupului țintă, arătați în mod expres și neechivoc, că puneți de bunăvoie la dispoziția operatorului, S.C. RSC CONSULTING S.R.L., datele personale solicitate și că sunteți de acord cu prelucrarea acestora și dezvăluirea lor către destinatarii indicați de operator, pe parcursul derulării proiectului “ÎNSOȚEȘTE-NE LA BORDUL CARIEREI!”, în perioada Mai 2014 – Octombrie 2015.

De asemenea, arătați că ați înțeles drepturile conferite de Legea 677/2001 și modul în care puteți să le exercitați, respectiv: dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.